icon icon icon

T03

06

TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROVIEW TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH Hợp tác lâu dài - Nhiều ưu đãi ...

T07

13

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2018

I. KINH DOANH PHÂN PHỐI 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh phân phối thị trường các tỉnh. 2. Số lượng tuyển: 20 người 3. Trình...

DỰ ÁN